หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
Kudsa Subdistrict Administrative Organization
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
Board Of Kudsa Subdistrict Administrative Organization
ศาสนสถานในตำบลกุดสระ
Religious places in Kutsa Subdistrict
วัดป่าดงหนองตาล
Panongnongtan Temple
วิสัยทัศน์อบต.กุดสระ
" บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
บริการด้วยความฉับไว ทันสมัย และถูกต้อง
ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "
นายนิมิตร โชติพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
1
2
3
4
5
 
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
🎙องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เต็มใจให้บริการค่ะ สอบถามได้ที่ ☎️ 042-219-624 ในวันและเวลาราชการ ⏰
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กุดสระ
www.kudsa.go.th
อบต.กุดสระ จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นายนิมิตร โชติพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
 
 
กิจกรรม
 

 
     
  ข่าวสาร  
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พ [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์กา [ 4 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 59 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่น 4 ล้อ ขนา [ 23 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบ [ 22 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 126 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   


จิตอาสา [ 27 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 128 
   
     
  ข่าวสารภายนอก  
     

หนังสือสั่งการ สถ.

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1572  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 กค. มท 0803.4/ว1577,ว1578 รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1570  [ 11 เม.ย. 2567 ]
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1561 บัญชีแนบท้าย  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กตร. มท 0811.1/ว1557  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1505  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1517  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว1519 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1549  [ 10 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ชุดที่ 10 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว1555  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1547 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ กสว. มท 0820.2/ว1541 เอกสารแนบ  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1533 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1534 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
   
   
 


อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ด้ว [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ด้ว [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ด้ว [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ด้ว [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ด้ว [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ด้ว [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ด้ว [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ด้ว [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง ตำบลกุดสระ อำเภอเมิ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างโครงการเสาโซล่าเซลส์ส่องสว่าง(พร้อมอุปกรณ์) หมู่ที่ 2 บ้านดงลิง ตำบลกุดสระ อ [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก รางตื้น หมู่ที่ 6 บ้านเดื่อ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านดงลิง ตำบลกุดสระ อำเภอ [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางตื้น หมู่ที่ 7บ้านโคกก่อง ตำบลกุดสระ อำเภอเมื [ 5 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รางตื้น หมู่ที่ 4 บ้านขมิ้น ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง [ 5 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รางตื้น หมู่ที่ 4 บ้านขมิ้น ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง [ 5 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านกุดสระ ตำบลกุดสระ อำเภอเ [ 5 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านดอนหวาย ตำบลกุดสระ อำเภอ [ 5 เม.ย. 2567 ]


อบต.กุดสระ จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อโคลน ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านชัย จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อขวัญตา-แยกบ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ ๓ ผ [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านชัย จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวังนกเต็น บ้านค้อเขียว หมู่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ [ 3 เม.ย. 2567 ]
   
   
 
อบต.บ้านชัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ด้วยว [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านชัย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และกองสวัสดิการสังคม ได้ประชุมเพื [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านชัย รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 2 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 33 
อบต.บ้านชัย กิจกรรมMoi กองทุนขยะรีไซเคิล [ 22 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 33 
อบต.บ้านชัย กิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท [ 22 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 35 
อบต.กุดสระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์วัดธาต [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 21 
อบต.กุดสระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเ [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 34 
อบต.กุดสระ ประกาศรับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 12 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 28 
อบต.บ้านชัย รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่แสดงรายงานสรุปการจัดซื้อ [ 7 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 46 
อบต.กุดสระ โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลกุดสระ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 45 
อบต.บ้านชัย ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 80 
อบต.บ้านชัย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีพ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่ว [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 39 
อบต.บ้านชัย การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานองค์การ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 60 
อบต.บ้านชัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ป [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 63 
อบต.กุดสระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่น 4 ล้อ ขนา [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 34 
   
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การท่องเที่ยว
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง ตำบลกุดสระ อำเภอเมิ [ 11 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการเสาโซล่าเซลส์ส่องสว่าง(พร้อมอุปกรณ์) หมู่ที่ 2 บ้านดงลิง ตำบลกุดสระ อ [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก รางตื้น หมู่ที่ 6 บ้านเดื่อ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านดงลิง ตำบลกุดสระ อำเภอ [ 9 เม.ย. 2567 ]

   
 
 
   
กระดานสนทนา
ดูทั้งหมด
 
สอบถามขอถังขยะค่ะ (2 ก.ค. 2566)    อ่าน 2198  ตอบ 4  
การชำระภาษีโรงเรือนและค่าเก็บขยะ (2 ก.ค. 2566)    อ่าน 365  ตอบ 2  
 
 
 
 
สวนสาธารณะหนองแดสถานที่จัดงานพืชสวนโลก ปี พ. ศ. 2569
   
OTOP
  ผลิตภัณฑ์
   
TRAVEL
สถานที่สำคัญ  
 
 
     
คู่มือประชาชน
SERVICE
อบต.กุดสระ
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
นายนิมิตร โชติพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
 
     
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
     
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 

LINK ที่น่าสนใจ
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
รับเรื่องร้องเรียน
/สายด่วนนายก
โทร 086-569-9084
สายตรงปลัด
     
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-266-386 โทรสาร : 042-266-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
จำนวนผู้เข้าชม 324,121 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
อบต.กุดสระ
facebook
อบต.กุดสระ
อบต.กุดสระ