หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
 
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
🎙องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เต็มใจให้บริการค่ะ สอบถามได้ที่ ☎️ 042-219-624 ในวันและเวลาราชการ ⏰
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
บริการด้วยความฉับไว ทันสมัย และถูกต้อง
ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.กุดสระ
 
     
  พันธกิจ  
     
 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิต
ทางการเกษตร
  พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
  ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมมารดกทางวัฒนาธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและ
เป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาการกีฬา
 
     
  ยุทธศาสตร์  
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
กลยุทธ์
  การพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
กลยุทธ์
  การพัฒนาการศึกษา
  การพัฒนาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การพัฒนาการกีฬา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์
  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการจัดการทรัพยากรน้ำ
กลยุทธ์
  การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  การพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
กลยุทธ์
  การพัฒนาสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  การพัฒนาการท่องเที่ยว
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
  การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  การพํมนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
 
   
  วิสัยทัศน์อบต.กุดสระ
  "บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
บริการด้วยความฉับไว ทันสมัย และถูกต้อง
ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-266-386 โทรสาร : 042-266-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
จำนวนผู้เข้าชม 324,112 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10